KULL R

Lovises Royale Letty

Telminas Cirkus

Tispe 1

Tispe 2

Tispe 1 3 uker

Tispe 2 3 uker

Lovises Royale Rapunzel 5 uker

Lovises Royale Rosetta 5 uker

Rapunzel 6 uker

Rosetta 6 uker

Rapunzzel 7 uker

Rosetta 7 uker

Rapunzzel 8 uker

Rosetta 8 uker

Rapunzzel 8 uker

Rosetta 8 uker

Da er det kommet 2 jenter til værden. De er etter Lovises Royale Letty og Telminas Cirkus er foreldrene.