Lovises Royale A Queen From Kirina

Tutta 5 uker

Tutta 6 uker

Denne jenta er nr 2 fra mitt første Bolonka kull som blir boende her hjemme.