Lovises Royale A Girl For Mammi

Mammi 5 uker

Mammi 6 uker

Denne jenta er fra mitt første Bolonka kull og blir boende her hjemme.